Sekcija ZHS 14-15. april 2023

Spoštovani.

Vabimo vas na redno srečanje Združenja hematologov Slovenije, ki bo potekalo v Olimju od 14. do 15. aprila 2023. Prispevki bodo objavljeni v elektronski knjigi, ki bo na voljo pred srečanjem. Avtorje prosimo, da se držijo navodil v prilogi.

PROGRAM:

Petek 14.01.2023

15:00-16:00 REGISTRACIJA, PRIGRIZEK IN OGLED RAZSTAVLJALCEV

16:00 OTVORITEV SREČANJA

Skupni sestanek ZLM in ZHS

NOVOSTI V UGOTAVLJANJU IN RAZVRŠČANJU KRVNIH BOLEZNI

Moderatorji: Podgornik H.; Reberšek K, Zver S.

16:00–16:15  Podgornik H.: Stopenjska diagnostika mielodisplastičnega sindroma

16:15–16:30  Šućurović .: Stopenjska diagnostika akutne mieloične levkemije

16:30–16:45  Doplihar Kebe Diagnostika in sledenje akutne limfoblastne levkemije  

16:45–17:00  Reberšek K.: Celovita diagnostika limfatičnih novotvorb

17:00–17:15  RAZPRAVA

ZDRAVLJENJE MDS in AML pri  STAREJŠIH BOLNIKIH med 65-75 let

Moderatorji: Sever M; Rener K; Zver S

17:30– 17:45 Kavčič N., Melkić E.: Pomen biologije AML na izbiro prvega zdravljenja

17:45–18:00 Anžej Doma S.:, Dreisinger M.: Vpliv bolnikovih značilnosti na izbiro prvega zdravljenja AML

18:00–18:15 Novak P., Šlajpah K.: Kdaj bolnika z MDS napotiti na PKMC

18:15 – 18:30 Gredelj Šimec Nj., Hauptman J.: Indukcijsko zdravljenje pri MDS pred predvideno PKMC

18:30–18:45 Rener K., Rupnik E.: Sledenje kardiovaskularne toksičnosti tekom zdravljenja AML

18:45 – 19:00 Zver S., Bošković A.: Izbira starejšega bolnika primernega za PKMC, integracija bolnikovih in bolezenskih značilnosti

19:00- 19:15 RAZPRAVA

19:35 Aperitiv v Barago baru

20:00 VEČERJA

Sobota 15.4.2023

MIELOPROLIFERATIVNE BOLEZNI

Moderatorji: Zupan I; Fikfak N; Sever M

09:00-09:45  Simpozij Novartis: Novi pristopi pri zdravljenju KML

09:45-10:00  Todorova B., Pulko N.: Izbira zdravila pri pravi policitemiji – interferon ali ruxolitinib

10:00–10:15  Fikfak N., Vičič P.:  Diagnoza in zdravljenje primarne mielofibroze

10:15–10:30  Sever M., Čebokli A.:  Vodenje primarne mielofibroze- kdaj bolnika napotiti na PKMC

10:30–10-45  Preložnik Zupan I., Starman T.: Dejavniki tveganja za trombotični zaplet pri Ph- negativni  

                                                                                  mieloproliferativni bolezni

10:45 – 11:15 ODMOR  (kava, voda)

Skupni sestanek  ZHS in SMSZT

PREPREČEVANJE ZAPLETOV PRI BOLNIKIH S KRVNO BOLEZNIJO

Moderatorji: Skopec B; Rener K; Petrovec M

11:15–12:00  Simpozij AstraZeneca: Obvladovanje sopojavov pri zdravljenju KLL

12:00–12:15  Petrovec  M.: Presejalne preiskave pri bolnikih s krvnimi boleznimi

12:15–12:30  Rener K., Cvejić Vidali G.: Novosti pri profilaksi in cepljenju po PKMC

12:30–12:45  Skopec B., Rozman M.: Nova dognanja pri prehrani po PKMC pri diseminiranem plazmocitomu

12:45–13:00  Fatić M.: Preprečevanje mukozitisa ob PKMC

13:00–14:00 KOSILO

Skupni sestanek  ZHS in ZTMS

HEMATOLOGIJA IN TRANSFUZIJSKA MEDICINA

Moderatorji: Maček Kvanta M; Poženel P, Škerget M

14:00–14:15  Škerget M; Šajn M.: Avtoimunske citopenije, vzrok in diagnostika 

14:15–14:30  Maček Kvanka M.:  Imunohematološko testiranje pri AIHA (DAT + in DAT -)  

14:30–14:45  Maček Kvanka M.:  Imunohematološko testiranje pri nevtropeniji 

14:45–15:00  Sobočan S .: Izguba RhD antigena

15:00–15:15  Čemažar L., Poženel P.: Konzervativni pristop k transfuzijskem zdravljenju  

15:15 ZAKLJUČEK SESTANKA IN PROSTE TEME

Leave a Comment