Strokovna javnost

Strokovne knjige

Kako brati krvno sliko

Priročnik v kratkem poskuša razložiti pristop k branju krvne slike in pomena te pri prepoznavanju različnih krvnih bolezni in drugih bolezenskih stanj. Vsaki razlagi je priložen primer krvne slike iz klinične prakse.

Nujna stanja v hematologiji

V priročniku so opisana nujna stanja s področja hematologije, ki jih mora poznati vsak zdravnik. Preko anamneze in osnovnih laboratorijskih preiskava so predstavljena najpogostejša stanja in nujno začetno zdravljenje.

V knjigi je na bralcu prijazni način predstavljena normalna hemostaza in najpogostejše prirojene in pridobljene bolezni hemostaze. Knjiga se pri podajanju snovi opira na klinične primere iz vsakdanje prakse.

Bolnik po presaditvi krvotvornih matičnih celic

V knjižici so predstavljeni najpogostejši problemi s katerimi bolniki po presaditvi krvotvornih matičnih celic prihajajo k zdravniku družinske medicine in drugih specialnosti.