Strokovna javnost

Smernice

Naročilnice in navodila

Strokovne knjige

Slovenske smernice


Naročilnice in navodila


Strokovne knjige

Kako brati krvno sliko

Priročnik v kratkem poskuša razložiti pristop k branju krvne slike in pomena te pri prepoznavanju različnih krvnih bolezni in drugih bolezenskih stanj. Vsaki razlagi je priložen primer krvne slike iz klinične prakse.

Nujna stanja v hematologiji

V priročniku so opisana nujna stanja s področja hematologije, ki jih mora poznati vsak zdravnik. Preko anamneze in osnovnih laboratorijskih preiskava so predstavljena najpogostejša stanja in nujno začetno zdravljenje.

Bolnik po presaditvi krvotvornih matičnih celic

V knjižici so predstavljeni najpogostejši problemi s katerimi bolniki po presaditvi krvotvornih matičnih celic prihajajo k zdravniku družinske medicine in drugih specialnosti.