Bolnik po presaditvi krvotvornih matičnih celic v ambulanti družinskega zdravnika