Domov

združenje hematologov, hematologija

Namen Združenja hematologov Slovenije (ZHS) je usklajevanje, spodbujanje in zagotavljanje stalnega strokovnega izobraževanja in na področju laboratorijske in klinične hematologije.

Hematološka sekcija in njena naslednica ZHS imata za seboj pet desetletij dela, ki so prinesla napredek znanja in boljše možnosti za pomoč bolnikom z boleznimi krvi. Naše lastno raziskovalno delo, ki združuje hematologe celotne Slovenije, se odraža tudi v lastnih smernicah. S sodelovanjem z društvi bolnikov (Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije) preko priprave strokovnega gradiva in pomoči pri organizaciji delavnic, tudi izven dela v bolnišnici, stremimo k izboljšanju oskrbe bolnikov s krvnimi boleznimi.

kri, blood, krvne bolezni

Upravni odbor

Predsednik: Doc. dr. Matevž Škerget, dr. med.

Podpredsednik: asist. mag. Mateja Grat, dr. med.

Tajnik: dr. Barbara Skopec, dr. med.

Blagajnik: Prof. dr. Matjaž Sever, dr. med.

Nadzorni odbor

Zlatko Roškar, dr.med.

Irena Umek Bricman, dr. med.

Romana Rotdajč, dr. med.

Koristne povezave