Srečanje Združenja hematologov Slovenije 12-13.4.2024

Redno srečanje ZHS bo potekalo v Termah Olimia v Podčetrtku od 12 do 13.4.2024.

PROGRAM

Petek 12.04.2024

15:00-16:00 REGISTRACIJA, PRIGRIZEK IN OGLED RAZSTAVLJALCEV

16:00 OTVORITEV SREČANJA

REDKE BOLEZNI

Moderatorji:

16:00–16:15 Urdih T, Sever M.: Langerhansova histiocitoza/Erdheim Chester

16:15–16:30 Pulko N, Dreisinger M.: Hematološke novotvorbe ob sistemski mastocitozi

16:30–16:45 Zupan IP, Rener K:  Nova zdravila pri zdravljenju PNH  

16:45–17:00 Hauptman J, Novak P: Izkušnje z zdravljenjem z luspaterceptom.

17:00 – 17:15 Šlajpah K. Novak P: Hemofagocitna limfohistiocitoza ali prekomerno vnetje?

17:15–17:45 Zupan I: Uporaba zdravil za uravnavanja hemostatskega ravnovesja pri bolnikih s hemofilijo.

17:45- 18:00: RAZPRAVA

CAR-T ZDRAVLJENJE

Skupni sestanek ZLM, SMSZT in ZHS

Moderatorji:

18:00 – 18:15 Sever M, Zver S: Indikacije za zdravljenje z akademskimi CAR-T celicami v UKC Ljubljana

18:15 – 18:30 Reberšek K: Laboratorijsko spremljanje in pomen po infuziji CAR-T celic

18:30 – 18:45 Auesperger I, Mikolič V: Ravnanje z GSO v bolnišničnem okolju.

18:45 – 19:00: RAZPRAVA

20:00 VEČERJA

Sobota 13.4.2024

DISEMINIRANI PLAZMOCITOM

Moderatorji:

08:30-08:45 Skopec B, Rozman M: Prvo zdravljenje diseminiranega plazmocitoma v letu 2024

08:45-09:00 Čemažar L., Skopec B: Pomen druge presaditve pri napredovanju diseminiranega plazmocitoma- Slovenski podatki

09:00–09:15 Rener K, Jakoš G: Naše izkušnje z bisfecifičnimi protitelesi pri diseminiranem plazmocitomu.

09:15–09:30 Fazarinc P, Šlajpah K: Ukrepanje pri sopojavih ob zdravljenju z bispecifičnimi protitelesi.

09:30 – 09:45 RAZPRAVA

09:45 – 10:30 SIMPOZIJ Pfizer (ELRANATAMAB)

10:30 – 11:00 ODMOR  (kava, voda)

MIELOPROLIFERATIVNE BOLEZNI

Skupni sestanek ZLM in ZHS

11:00 – 11:15: Furlan T. Preverjanje odstopanj  izvidov avtomatskega hematološkega analizatorja

11:15 – 11:30 Šajn M. Doma S. Novosti pri zdravljenju primarne mielofibroze

11:30 – 11:45 Kosi M. Todorova B. Kronična nevtrofilna levkemija, atipična kronična mieloična levkemija ali kaj drugega?

11:45 – 12:00 Šućurović S. Pomen nestandardnih molekularnih različic pri mieloproliferativnih boleznih.

12:00 – 12:15: Fink M. Vpliv predanalitskih odstopanj na izvide hemostaze.

12:15-12:30 Vidali G. Škerget M: Zdravljenje indolentne sistemske mastocitoze

12:30- 12:45 RAZPRAVA

13:00 – 13:45 SIMPOZIJ Swix (Gisslinger: Fedratinib pri zdravljenju primarne mielofibroze)

14:00 Zaključek srečanja (Predstavitev novih programov društev bolnikov)

Leave a Comment