Strokovni sestanek Združenja hematologov Slovenije

Spoštovani.

Vabimo vas, da se udeležite strokovnega sestanka Združenja hematologov Slovenije. Srečanje bo potekalo od 25. do 26. marca 2022 v kongresnem centru Terme Olimia. Program srečanja in nadaljnja navodila lahko najdete v programu.

Srečanje bo potekalo pod izpolnjenimi pogoji PCT.

Organizacijski odbor sestanka:

Prof.dr. Matjaž Sever

Asist. dr. Simona Avčin

Asist. Primož Poženel

PROGRAM

PETEK, 25.03.2022

OTVORITEV SESTANKA

12:45 – 13:00  Škerget M., Sever M.: Uvod

Skupni sestanek ZHS in ZTMS 

NOVOSTI V HEMATOLOGIJI (Simpozij omogočajo podjetja: Amgen, Servier, Astra Zeneca – Lunch paket)

Moderatorji:  Sever M., Novak P., Zver S.                  

13:00 – 13:20  Rener K.: Kako zdravimo diseminiran plazmocitom po lenalidomidu?

13:20 – 13:40  Jazbec J.: Pegasparaginaza in zdravljenje ALL

13:40 – 14:00  Kavčič N: Nova možnost zdravljenja bolnikov s KLL z akalabrutinibom.

14:00 – 14:15  Razprava

ZDRAVLJENJE PROMIELOCITNE LEVKEMIJE (Simpozij omogoča podjetje Teva)

Moderatorji:  Škerget M., Anžej Doma S.

14:15 – 14:35  Melkić E.: Zdravljenje PML in arzenov trioksid

14:35 – 14:45  Todorova B.: Izkušnje zdravljenja PML z arzenovim trioksidom KO za hematologijo  

14:45 – 14:55  Kavčič M.: Izkušnje zdravljenja PML z arzenovim trioksidom – Pediatrična kl.

14:55 – 15:05  Novak P.: Alogenska PKMC pri PML – KOH izkušnje

15:05 – 15:15  Razprava

NOVOSTI V ZDRAVLJENJU S CKM IN GENSKE TERAPIJE

Moderatorji:  Novak P., Avčin S.

15:15 – 15:25  Kavčič N.: Presaditev pri multipli sklerozi

15:25 – 15:35  Avčin S.: Presaditev s popkovnično krvjo

15:35 – 15:45  Švajger U.: Mezenhimske stromalne celice za zdravljenje  GvHD v Sloveniji: pri koncu ali šele začenjamo?

15:45 – 15:55  Gredelj Šimec Nj.: Rezistentna kronična GvHD

15:55 – 16:05  Razprava          

16:05 – 16:15   Pavza

OKUŽBE PRI IMUNOKOMPROMITIRANIH, COVID-19

Moderatorji:   Zver S., Prelog T.

16:15 – 16:25   Poženel P.: Virusno specifični limfociti

16:25 – 16:35   Mali P.: Prebolevniška plazma,  izkušnje ZTM

16:35 – 16:45   Rožman P.: Analiza hiperimunske prebolevniške plazme COVID-19    

16:45 – 17:55   Prelog T.: Mukormikoza pri imunsko kompromitiranih

16:55 – 17:00   Razparava

17:00 – 17:30   Odmor

HEMOSTAZA

Moderatorji:  Zver S., Skopec B.

17:30 – 17:40  Zupan Preložnik I.: Pridobljena hemofilija – novi igralec v algoritmu zdravljenja 

17:40 – 17:50   Fikfak N.: Predstavitev primera s pridobljeno hemofilijo       

17:50 – 18:00  Anžej Doma S.: vWB  – razvoj  diagnostike   

18:00 – 18:10   Rener K.: Naše izkušnje  zdravljenja z emicizumabom

18:10 – 18:50   Provan D. (Velika Britanija),Skopec B.: Novosti pri ITP (Simpozij omogoča podjetje  Amgen)

18:50 – 19:00   Razprava  

REDKE BOLEZNI

Moderatorji:  Gredelj Šimec Nj., Sever M.

19:00 – 19:10  Faganel Kotnik B.: Gensko zdravljenje hemofilije

Simpozij omogoča podjetje BMS/Swixx Biopharma (19:10 – 19:30)

19:10 – 19:20  Roškar Z., Dreisinger M.: Zdravljenje MDS z nizkim tveganjem

19:20 – 19:30  Vičič P.: Prikaz primera s HLH

19:30 – 19:40   Razprava

20:30                 VEČERJA

SOBOTA 26.03.2022

Skupni sestanek ZHS, ZTMS in HLZ  (Simpozij omogoča podjetje Takeda)

Moderator:     Zver S., Sever M.

08:30 – 08:40  Novak P.: Infekcije in plazmocitom – kaj se lahko naučimo iz naših izkušenj ?

08:40 – 08:50  Umek Bricman I.: Pristop k zdravljenju infekcij pri bolnikih s plazmocitomom v regionalnem centru.   

08:50 – 09:00  Razprava

RAZISKOVALNA DEJAVNOST V LABORATORIJSKI MEDICINI

Moderatorji:  Podgornik H., Reberšek K., Fink M.

09:00 – 09:20  Reberšek K.: Optimizacija afereznega postopka krvotvornih matičnih celic iz krvi   

09:20 – 09:40  Šućurović S.: Različice v genu TP53 pri KLL      

09:40 – 10:00  Mlinarič Rašča I., Avsec D.,Podgornih H., Markovič T.: Sinergistično citotoksično delovanje inhibicije imunoproteasom/NFkB signale poti pri tretiranju KLL ex vivo

10:00 – 10:15  Razprava 

10:30 – 11:00  Odmor  

Skupni sestanek ZHS, ZTMS in MSZT

ZAPLETI PRI PKMC IN NEGA BOLNIKA KOH

Moderatorji:   Jovan B., Škerget M.

11:00 – 11:10  Petrovc M.:  Diagnostika humanih herpes virusov

11:10 – 11:20  Zver S.: Humani herpes virusi v hematologiji

11:20 – 11:30  Jovan B.: Nega hematološkega bolnika z infekcijskim zapletom

11:30 – 11:40  Grašič Lunar K.: Klinična pot prehranske podpore KO za hematologijo

11:40 – 12:50  Razprava

11:50 – 12:00 Odmor

Skupni sestanek ZHS in ZTMS

MIELOPROLIFERATIVNE BOLEZNI

Moderatorji:   Umek Bricman I., Grad M.

12:00 – 12:10  Grad M.: Motnje hemostaze ob prezentaciji imunoproliferativnih bolezni

12:10 – 12:20  Matas L., Umek-Bricman I.:  ITP in zdravljenje – predstavitevprimera bolnice

12:20 – 12:30  Vujčić Sabadin M., Brašanac Šćekić M.: Prvo leto zdravljenja s kemoterapijo v SB Izola

12:30 – 12:40   Zver S.: CAR-T: Kje smo in kam gremo

12:40 – 12:50   Razprava

12:50 – 13:00   Pavza 

Simpozij omogočata podjetji: AOP, Swixx, BioPharma – Lunch paket

Moderatorji:  Sever M., Škerget M.

13:00 – 13:20  Gisslinger H. (Avstrija): Ropeginterferon in policitemia vera    

13:20 – 13:40   Sever M.: Ponatinib v zdravljenju hematoloških bolezni

13:40 – 14:00   Škerget M.: CPX-351 v zdravljenju AML

14:00 – 14:15   Škerget M.: Zaključek sestanka

14:15 – 15:00   Sestanek ZHS in odprte teme

Leave a Comment