Strokovni sestanek Združenja hematologov Slovenije

Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite strokovnega sestanka Združenja hematologov Slovenije. Srečanje bo potekalo od 15. do 16. oktobra 2021 v kongresnem centru Hotela Bernardin. Program srečanja in nadaljnja navodila lahko najdete v pogramu.

Srečanje bo potekalo pod izpolnjenimi pogoji PCT. V primeru poslabšanja epidemiološkega stanja v državi bo srečanje na ta datum odpadlo in se premaknilo v spomladanski termin leta 2022.

V imenu ZHS

Asist.dr. Matevž Škerget, dr.med.

PROGRAM

PETEK, 15.10.2021

OTVORITEV SESTANKA

12:50 – 13:00  Škerget M.: Uvod

TRANSPLANTACIJA KOSTNEGA MOZGA

Moderatorji: Sever M., Novak P., Zver S.                   

13:00 – 13:15  Sever M.: PKMC pri starejših

                          bolnikih     

13:15 – 13:30  Novak P.: HLA-haploidentična

                          PKMC – slovenske izkušnje   

13:30 – 13:45  Gredelj Šimec Nj.: Vzdrževalno

                          zdravljenje po PKMC

13:45 – 14:15  Bacigalupo A. (Italia): Modern

                          approaches  to HLA-haploidentical

14:15 – 14:30  Razprava

OBVLADOVANJE REAKTIVACIJE CMV

(Simpozij omogoča podjetje MSD)

Moderatorji:  Sever M.,Novak P., Zver S.

14:30 – 14:45  Sever M.: CMV in problematika reak-

                          tivacije CMV pri PKMC

14:45 – 15:00  Novak P.: Klinične izkušnje z

                          letermovirjem      

15:00 – 15:15   Razprava

AKUTNA MIELOIČNA LEVKEMIJA

Moderatorji:  Škerget M., Sever M., Rupnik E.

15:15 – 15:30  Anžej Doma S.: Spremembe pri

                         zdravljenju in spremljanju CBF-AML

15:30 – 15:45  Kavčič N.: Novi pristopi zdravljenju

                          AML pri starejših bolnikih

15:45 – 16:00  Rupnik E.:  Ocena krhkosti pri bolni-

                          ku pred intenzivnim zdravljenjem

16:00 – 16:15  Razprava          

VENETOKLAKS V ZDRAVLJENJU AML (Simpozij omogoča podjetje ABBVIE)

16:15 – 16:45  Heuser M. (Nemčija): Venetoklaks v

                         kombinaciji z HMA pri zdravljenju

                         AML

16:45 – 17:30  ODMOR       

ZDRAVLJENJE PONOVLJENE AML S FLT

MUTACIJO (Simpozij omogoča podjetje Astellas)

17:30 – 17:45  Škerget M.: Gilteritinib kot nova

                          možnost zdravljenja ponovljene in

                          neodzivne AML-FLT3+

17:45 – 18:00  Sever M.:  Intenzivna reševalna

                          kemoterapija pri zdravljenju ponov-

                          ljene ali neodzivne AML-FLT3+

18:00 – 18:15  Razprava

HEMATOLOGIJA V PULMOLOGIJI IN NEFROLOGIJI

Moderatorji:  Škerget M., Zidarn M., Škoberne A.

18:15 – 18:30  Zidarn M.: Anafilaksija; klinična

                         Slika in pristop k diagnozi

18:30 – 18:45  Gašljević G.: Histologija kostnega

                          mozga in diagnostična merila za

                          sistemsko mastocitozo

18:45 – 19:00  Dreisinger M.: Zdravljenje sistemske

                          mastocitoze     

19:00 – 19:15  Škoberne A.: MINP ledvičnega

                          pomena  – klinična slika in naše

                          izkušnje

19:15 – 19:30  Razprava

20:00                 VEČERJA

SOBOTA 16.10.2021

Skupni sestanek ZHS in ZLM

LABORATORIJSKA HEMATOLOGIJA

Moderatorji:  Podgornik H., Gredelj Šimec N.

09:00 – 09:15  Gredelj Šimec Nj.: Sledenje MRD pri

                          AML: venska kri ali kostni mozeg

09:15 – 0930   Šućurović S.: Občutljivost določanja

                         MRD pri AML iz kostnega mozga ali

                         venske krvi   

09:30 – 09:45  Reberšek K.: Določanje MRD pri

                          KLL s pretočno citometrijo     

09:45 – 10:00  Melkić E.: Indikacije za punkcijo    

                          kostnega mozga

10:00 – 10:30   Jelić Puškarić B. (Hrvaška):

                           Citologija kostnega mozga pri MDS

10:30 – 11:00  ODMOR

AMILOIDOZA ( Simpozij omogoča podjetje Pfizer)

Moderatorji: Zver S., Fikfak N., Frljak S.

11:00 – 11:10  Fikfak N.: AL amiloidoza         

11:10 – 11:20  Frljak S.: Transtiretinska amiloidoza

                          srca          

11:20 – 11:30  Štalc M.: Scintigrafija skeleta-neinva-

                          zivna metoda za ugotavljanje

                          transtiretinske amiloidoze srca

11:30 – 11:45  Razprava

NAVODILA ZA PRIPRAVO BOLNIKA S HEMOFILIJO NA OPERATIVNI POSEG

(Simpozij omogoča podjetje Novo Nordisk)

11:45 – 12:15  Preložnik Zupan I., Pompe B.:

                          Operativni poseg pri bolniku s

                           hemofilijo   

12:15 – 12:30  Razprava

12:30                Škerget M.: Zaključek sestanka

12:30 – 13:00  Sestanek ZHS in odprte teme

Leave a Comment